Informacja o sklepie

Kontakt z nami

Agrotkaniny24.pl
ul. Obywatelska 102/104
94-104 Łódź

Formularz kontaktowy

opcjonalne
NIP: 7272787360
REGON: 101463897
Adres e-mail: sklep@agrotkaniny24.pl
Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431916, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 złotych.